Kullanım Şartları

Yasaklı Sitelere Giriş

1. Şartlar
Proxy site adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, yürürlükte olan tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı olduğunuzu ve yürürlükteki tüm yerel kanunlara uyulmasından siz sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu şartlardan hiçbirini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaklanmıştır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.

2. Feragatname
Proxy web sitesinde yer alan materyaller ‘olduğu gibi’ sunulmuştur. ProxySite1, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hak ihlalleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm garantileri reddeder ve reddetti.
Ayrıca, ProxySite1, materyallerin kendi web sitesinde veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili doğruluk, olası sonuçlar veya güvenilirliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.
3. Sınırlamalar
Hiçbir durumda, ProxySite1’in veya tedarikçileri, ProxySite1’in materyallerini kullanma veya kullanamama nedeniyle doğan herhangi bir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri kaybına veya kar kaybına veya iş kesintisine uğrayan zararlardan) sorumlu değildir. ProxySite1 veya ProxySite1 yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak böyle bir hasar olasılığı bildirilmiş olsa dahi, Bazı ülkelerde ima edilen garantiler üzerinde sınırlamalara veya sonuçta ortaya çıkabilecek veya arızi hasarların sorumluluğunun sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, bu kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

4. Malzemelerin doğruluğu
ProxySite1 web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğraf hatalarını içerebilir. ProxySite1, web sitesinde yer alan herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. ProxySite1, web sitesinde yer alan materyalleri önceden haber vermeksizin istediğiniz zaman değiştirebilir. Bununla birlikte, ProxySite1 materyalleri güncelleme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.

5. Bağlantılar
ProxySite1 kendi web sitesine bağlı tüm siteleri gözden geçirmedi ve bağlantı verilen sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin ProxySite1 tarafından onaylandığını ima etmez. Böyle bir bağlantı verilen web sitesinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.

6. Değişiklikler
ProxySite, bu hizmet şartlarını websitesi için önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının o andaki sürümü ile bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.

7. Yürürlükteki Yasa
Bu hüküm ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla düzenlenir ve yorumlanır ve siz o devletin veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini geri alınamaz bir şekilde iade edersiniz.